Seven Basic Mattress Sizes:

  • Twin (39 wide x 75 long)
  • Twin Extra Long (39 wide x 80 long)
  • Double, Full or Regular (54 wide x 75 long)
  • Double Extra Long (54 wide x 80 long)
  • Queen (60 wide x 80 long)
  • King (76 wide x 80 long)
  • California King (72 wide x 84 long)